کارشناس برنامه ریزی تولید

سولامور جهت تکمیل کادر متخصص کارخانه در واحد برنامه ریزی تولید از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید:
در صورت اشتیاق به همکاری با سولامور فرم زیر را تکمیل بفرمایید.
رزومه خود را بارگزاری نمایید