جدول اندازه ها

برای اندازه گیری همچنین میتونید از سایز های استاندارد جدول استفاده کنید.